Νέοι Ορίζοντες στον Μικρόκοσμο

Για να εγγραφείτε, παρακαλούμε να κατεβάσετε και συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής. Στείλτε την συμπληρωμένη φόρμα στον Γραμματέα του Συνεδρίου Δρ. Σπύρο Ντούγια με email

 

Κόστος Εγγραφής

Έως 4.3.2015

Από 4.3.2015 – την ημέρα έναρξης του Συνεδρίου (3.4.2015)

Τακτικά Μέλη της Εταιρείας

40 Ευρώ

50 Ευρώ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

20 Ευρώ

30 Ευρώ

Προπτυχιακοί φοιτητές

10 Ευρώ

15 Ευρώ

Μη μέλη της Εταιρείας

50 Ευρώ

70 Eυρώ

Εκπρόσωποι Εταιρειών

100 Ευρώ

150 Ευρώ

               

Η εγγραφή οριστικοποιείται με την καταβολή του αντιτίμου (οδηγίες στην φόρμα εγγραφής)