Νέοι Ορίζοντες στον Μικρόκοσμο

Οδηγίες για υποβολή περιλήψεων

Οι περιλήψεις υποβάλλονται διαδικτυακά χρησιμοποιώντας το σύστημα Easychair

Για κάθε υποβολή περίληψης, τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς πρέπει να εγγραφεί στο Συνέδριο

Για πληροφορίες εγγραφής στο Συνέδριο, παρακαλούμε κάνετε κλικ εδώ

 

Πριν υποβάλετε την περίληψή σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Οι περιλήψεις υποβάλλονται διαδικτυακά στο σύστημα Easychair ακολουθώντας τον παρόντα σύνδεσμο
 2. Πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Easychair (δημιουργία λογαριασμού)
 3. Κάνετε login όταν δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας
 4. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε πληροφορίες για όλους τους συγγραφείς καθώς και 3 λέξεις-κλειδιά
 5. Επιλέξτε την επιθυμητή ενότητα του Συνεδρίου
 6. Ανεβάστε την περίληψη από τον σύνδεσμο “Upload Paper” στο τέλος της σελίδας υποβολής. Η περίληψη θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

Οδηγίες προετοιμασίας και υποβολής του αρχείου pdf της περίληψής σας

 • Η περίληψη να περιέχει μέχρι 400 λέξεις συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, συγγραφέων, διευθύνσεων, λέξεων-κλειδιών
 • Η περίληψη υποβάλλεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, σε ένα αρχείο, με την περίληψη πρώτα στα Ελληνικά και σε διαφορετική σελίδα στα Αγγλικά.
 • Στοιχεία: Times New Roman
 • Μέγεθος στοιχείων: 11
 • Στοίχηση κειμένου: justified
 • Διάστημα γραμμών: μονό (1)
 • Περιθώρια σελίδας: 2,54 εκ άνω και κάτω και 3,17 εκ δεξιά και αριστερά
 • Τίτλος (έντονα) ακολουθούμενος από κενή γραμμή
 • Συγγραφείς (έντονα) Επώνυμο πρώτο, αρχικό ονόματος (π.χ. Αντωνίου Α.). Το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία να είναι υπογραμμισμένο. Αριθμητικοί εκθέτες που αντιστοιχούν στο ίδρυμα όπου ανήκουν οι συγγραφείς
 • ΑΕΙ/Ερευνητικό Ίδρυμα/Εταιρεία, Πόλη, Χώρα (πλάγια στοιχεία)
 • Κείμενο της περίληψης

Όταν το αρχείο της περίληψης είναι έτοιμο, κάνετε κλικ στον σύνδεσμο “Upload Paper” και πιέστε “Submit”

Θα λάβετε αυτόματη απάντηση στο email σας ότι η εργασία υποβλήθηκε προς εξέταση

Αν η περίληψη δεν διαθέτει τις παραπάνω προδιαγραφές, οι συγγραφείς θα κληθούν να την υποβάλουν ξανά διορθωμένη, ή να την στείλουν με email (αρχείο Word). Η επιστημονική επιτροπή θα επιλέξει έναν αριθμό εργασιών για προφορική παρουσίαση μέχρι την 1η Μαρτίου 2015.