Νέοι Ορίζοντες στον Μικρόκοσμο

Θεόδωρος Σωτηρούδης (ΕΙΕ, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας), Πρόεδρος

Μιλτιάδης Α. Τύπας (ΕΚΠΑ, Τμήμα Βιολογίας), Πρόεδρος

Σπύρος Ντούγιας (ΔΠΘ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος), Γραμματέας

Κατερίνα Παππά (ΕΚΠΑ, Τμήμα Βιολογίας), Γραμματέας

Γιώργος Τσιάμης (ΠΠ, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων), Γραμματέας

Κώστας Κορμάς (ΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος), Ταμίας

Μηνάς Αρσενάκης (ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας)

Δημήτρης Γεωργακόπουλος (ΓΠΑ, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής)

Γιώργος Ζερβάκης (ΓΠΑ, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής)

Κατερίνα Καραμανώλη (ΑΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας)

Δημήτρης Καρπούζας (ΠΘ, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας)

Αννα-Ειρήνη Κούκκου (ΠΙ, Τμήμα Χημείας)

Παρασκευή Πήττα  (ΕΛΚΕΘΕ, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Κρήτη)

Βίκυ Σοφιανοπούλου (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών)

Ευάγγελος Τόπακας (ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών)