Νέοι Ορίζοντες στον Μικρόκοσμο

Υποβολή περιλήψεων: μέχρι 2 Μαρτίου 2015

Επιλογή προφορικών παρουσιάσεων: 15 Μαρτίου 2015

Έναρξη διαδικτυακής εγγραφής στο Συνέδριο: 8 Ιανουαρίου 2015

Πέρας διαδικτυακής εγγραφής στο Συνέδριο: 4 Μαρτίου 2015